Törvények, rendelkezések

A dohányzási magatartást szabályozó direkt és indirekt rendelkezések, állásfoglalások, valamint a dohányárukkal ill. azok reklámozásával kapcsolatos törvények és korlátozások jegyzéke:

 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya. 1989. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 18. §.
 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya. 1989. XII. Fejezet. Alapvető jogok és kötelességek. 70/D. § (1) - (2).
 • A Munka Törvénykönyve, 1992. évi XXII. törvény. V. Fejezet. A munkavégzés szabályai. 103. § (1) c.
 • Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. III. Fejezet. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. 38. § (1) - (2); 49. § (1).
 • A Polgári Törvénykönyv. Az 1959. évi IV. törvény. VII. Fejezet. A személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok. 75. § (1); 76. §.
 • A környezet védelmének általános szabályairól. 1995. évi LIII. törvény. II. Fejezet. A levegő védelme. 22. § (1) - (2) - (3).
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről. II. Fejezet. Alapvető jogok és kötelességek. 6. § (4); 10. § (1) c.
 • A 11/1994. /VI. 8./ MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. A működés rendje. 6. § (9) - (10); 34. § (2) a. --- Módosítás: 16/1998. /IV. 8./ MKM rendelet. 31. § (4) j. --- Módosítás: 30/2004. /X. 28./ OM rendelet. 16. §.
 • 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról. A műsorszolgáltatás elvei és szabályai. Reklámkorlátok és -tilalmak. 13. § (1).
 • 1997. évi LVIII. tövény a gazdasági reklámtevékenységről. 4. § a/ - b/; 12. § (1) - (2) - (3); 13. § (1) - (2) - (3).
 • 1997 /november/ óta érvényes a MALÉV Vezetőségének a rendelkezése: valamennyi MALÉV járaton tilos a dohányzás.
 • A tömegközlekedési vállalatok korábbi rendelkezései értelmében tilos a dohányzás a villamosokon, a HÉV vonatokon, az M-1, M-2, és M-3-as földalatti járatain, a helyi, helyközi és távolsági autóbuszokon, a trolibu szokon.
 • Az Egészségügyi Minisztérium 31/1980. számú állásfoglalása a dohányzás visszaszorítása érdekében teendő egyes intézkedésekről.
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. II. Fejezet. A betegek jogai és kötelezettségei. 5. § (2); 5. § (3) c/ - d/; III. Fejezet. Népegészségügy. 37. § (1) - (2) - (3) a/ - b/; 42. § (3) ae; 46. §.; IV. Fejezet. Az egészség ügyi ellátások rendszere. 86. § (1).; VII. Fejezet. Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért, az egészségügy szervezése és irányítása. 141. § (3) a/, g/.
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól.

  Kiegészitő rendelkezések:
  - A 36/1999. /X. 22./ BM rendelete a belügyminiszter irányitása alatt álló fegyveres szervek működési területén a dohányzás és dohánytermékek forgalmazásának szabályairól.
  - A 14/1999. /X. 27./ HM rendelete a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról.
  - 7/1999. /XI. 10./ TNM rendelete a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról.
  - A 17/1999. /XI. 18./ IM rendelete a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél.
 • 2001. évi I. törvény. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról.. 8. §: 13. § /1/ - /2/ - /3/ - /4/; 14. § /1/ - /2/; 15. § /1/ - /2/ - /3/ - /4/; 16. § /2/ - /3/.
 • 2002. évi LVIII. törvény egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények úm. „A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény” módosításáról 46. §., - 47.§. és a Melléklet.
 • A 86/2003 . /VII. 24./ FVM - ESZCSM - GKM együttes rendelete a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről. 6. §; - 9. § ; - 10. § ; - 11. §.
 • 2005. évi LXXVII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1977. évi LVIII. törvény módosításáról.
 • 2005. évi CLXXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról úm. „A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény” módosítása: 36. §; - 37. §; - 38. §; 39. §; - 40. §.

Megjegyzés: Az egyes szabályozók kiemelten fontos részeit folyamatosan ismertetjük a jövőben.

Összeállította. Dr. Pákozdi Lajos

„Nemdohányzó honlap” logó
Helyezze el Ön is a „Nemdohányzó honlap” logót a honlapján, és ezzel hívja fel a figyelmet a dohányfüstmentes élet fontosságára!
Leszokás kalkulátor
Számolja ki, mekkora összeget spórolt meg azzal, hogy leszokása óta nem költ cigarettára! Emellett megtudhatja, mennyi méreganyagot vitt volna be a szervezetébe, ha továbbra is szívná a mérgező füstöt...
Időjárás
© Copyright © Dohányzás.hu   |   Minden jog fenntartva!
addresses-registration .